กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2562
"SBP OPEN HOUSE 2019"