เชิญร่วมชมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2560