วันที่ 18 มกราคม 2561 ห้องสมุดแจกหนังสือฟรี (คนละ 2-5 เล่ม) ในกิจกรรมตลาดนัดหนังสือมือ2 เวลา 8.30-10.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน