โรงเรียนเศรฐบุตรบำเพ็ญ จัดพิธีอำลาสถาบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561