21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยสาระคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Beyond Godlink จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และกีฬาE-SPORT (PUBG)