วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ครบรอบ 74 ปีวันสันติภาพไทย จัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ