วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ขอเชิญแสดงมุฑิตาจิต และเกษียณอายุราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ