สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สีขาว-ดำ สีเขียว แบบ 3 สี

ภาพพื้นหลังหน้าจอ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ