กิจกรรม “ด้วยรักจากใจ ถึงครูผู้เป็นที่รัก” 

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร่วมแสดงความรู้สึก ความรัก ความประทับใจต่อคุณครูผู้เป็นที่รักและเคารพ ในกิจกรรม “ด้วยรักจากใจ ถึงครูผู้เป็นที่รัก”