ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ