11-01-66 มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬา กรมพลศึกษา