ประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

1.พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

2.กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา

3.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

4.กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566