โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1010720068
รหัส Smis 8 หลัก :  10022006
รหัส Obec 6 หลัก :  720068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  SETTHABUT BAMPHEN
ที่อยู่ :  หมู่ที่  0  บ้าน313 ตำบลมีนบุรี อำเภอเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ :  029063972
โทรสาร :  025173637
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2454
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  http://www.sbp.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/SBPAudiovisual (โสตทัศนศึกษา เศรษฐบุตรบำเพ็ญ)
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  15 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:52 น.)

แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
แผนที่บน Google Map 13.81374711195956,100.7140963152051

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1897.0083086871925!2d100.7140963152051!3d13.81374711195956!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31248e145a5563d1!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lit4LiZ4Li44Lia4Liy4Lil4LiI4Li44Lih4Lie4Lil4LmC4Lie4LiZ4Lie4Li04Liq4Lix4Lii!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1650295886188!5m2!1sth!2sth