เฟสบุ๊คแฟนเพจโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญhttps://www.facebook.com/SBP.School
เฟสบุ๊คแฟนเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญhttps://www.facebook.com/PR.SBPSCHOOL
เฟสบุ๊คแฟนเพจโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญhttps://www.facebook.com/SBPAudiovisual
อินสตาร์แกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์https://www.instagram.com/math.sbp/

.