เว็บไซต์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญhttps://sbp.ac.th
ระบบจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SGS)https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx