โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2022-01-17 12:02:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รับสมัครเลือกสรรบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปีการศึกษา 2564
2021-12-13 07:16:00

ปฎิทินงานวัดผล 2-2564
ปฏิทินงานวัดผล 2-2564
2021-11-15 16:15:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2-2564
2021-11-08 16:13:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุุตรบำเพ็ญ
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยวิธีคัดเลือก
2021-10-06 09:19:00

The recruitment for foreigner teacher
For more information, Click here
2021-08-01 17:10:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-06-14 09:16:00

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนในgoogle classroom
2021-05-28 19:04:00


ลิ้งค์น่าสนใจภาพกิจกรรม