โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-06-14 09:16:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.6
2021-05-28 19:04:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.5
2021-05-28 19:04:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.4
2021-05-28 19:04:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้นม3
2021-05-28 19:04:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2
2021-05-28 19:04:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1
2021-05-28 19:04:00

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนในgoogle classroom
2021-05-28 19:04:00

ประกาศขอรับการจัดสรร ม.1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศขอรับการจัดสรร ม.1 ปีการศึกษา 2564
2021-05-28 19:04:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
2021-05-25 20:56:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
2021-05-25 20:55:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าถ่ายเอกสาร ภายในบริเวณด้านหลังอาคาร 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2021-05-21 08:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
2021-05-23 13:58:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-23 13:59:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-24 19:00:00


ลิ้งค์น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา