โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Online)
2021-04-12 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศผลสอคัดเลือก(ข้อเขียน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศผลสอคัดเลือก(ข้อเขียน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศยืนยันสิทธิ์/รับเอกสารมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP)
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) ปีการศึกษา 2564
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
2021-03-12 00:00:00


ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ