โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565
2022-09-27 14:36:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565
2022-09-12 08:27:00

หนังสือแจ้งให้ทราบ
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1-2565
2022-09-12 08:25:00

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทิสโก้ฯ ประจำปีการศึกษา 2565
2022-08-10 13:04:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
2022-07-01 13:04:00

SAR รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2564
SAR รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2564
2022-05-06 14:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565
2022-04-29 14:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
2022-04-02 15:34:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2565
2022-04-01 17:26:00

VTR ห้องเรียน IEP/EP โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2022-01-17 12:02:00

VTR ห้องเรียน GIFTED โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2022-01-17 12:02:00

แผนเผชิญเหตุ
2022-01-17 12:02:00

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2022-01-17 12:02:00

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน
2022-01-17 12:02:00

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
2022-01-17 12:02:00


ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม