โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) ปีการศึกษา 2564
2021-02-22 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศยืนยันสิทธิ์/รับเออกสารมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2564
2021-02-22 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง การรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-02-22 00:00:00

Tor Application for the foreigner teachers to teach English in the school.
Tor Application for the foreigner teachers to teach English in the school.(Walk-in applicants)
2021-02-22 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-02-15 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-02-15 00:00:00

Announcement
The Recruitment of a Full time foreign teacher 5 positions.
2021-02-03 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์เรียนรู้วิชาการและห้องศูนย์ประชุมวิชาการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-03 00:00:00

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-01-28 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-01-28 00:00:00


ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ