โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินงานวัดผล 2-2564
ปฏิทินงานวัดผล 2-2564
2021-11-15 16:15:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2-2564
2021-11-08 16:13:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

รวมลิ้งเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุุตรบำเพ็ญ
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-14 11:50:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยวิธีคัดเลือก
2021-10-06 09:19:00

The recruitment for foreigner teacher
For more information, Click here
2021-08-01 17:10:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-06-14 09:16:00

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนในgoogle classroom
2021-05-28 19:04:00

ประกาศขอรับการจัดสรร ม.1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศขอรับการจัดสรร ม.1 ปีการศึกษา 2564
2021-05-28 19:04:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
2021-05-25 20:56:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
2021-05-25 20:55:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าถ่ายเอกสาร ภายในบริเวณด้านหลังอาคาร 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2021-05-21 08:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
2021-05-23 13:58:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-23 13:59:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-24 19:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2021-05-24 19:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-23 13:59:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ รอบ2
2021-05-23 13:58:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
2021-05-23 07:19:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
2021-05-23 07:18:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1
2021-05-13 16:59:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.4
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
2021-05-13 16:59:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
2021-05-13 16:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม)
2021-05-13 16:00:00

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2563
เรื่อง เชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในปีการศึกษา 2563 ไม่ถึง 1.00 หรือมีผลการเรียนที่สอบไม่ผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาในปีการศึกษา 2563
2021-05-13 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เรื่อง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 หรือมีผลการเรียนที่สอบไม่ผ่านเกินร้อยละ 60 ของรายวิชาในปีการศึกษา 2563
2021-05-13 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน
2021-05-11 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเรียนต่อ ม.4 ประเภททั่วไป ความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ Gifted และห้องเรียนพิเศษ IEP
2021-04-23 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ-64
2021-04-30 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
2021-03-17 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2020-09-25 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เอกสารนัดหมายสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-04-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เอกสารนัดหมายสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
2021-04-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564
2021-04-21 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564
2021-04-21 00:00:00

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
เรื่อง แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-04-19 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Online)
2021-04-12 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศผลสอคัดเลือก(ข้อเขียน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศผลสอคัดเลือก(ข้อเขียน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
2021-04-09 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศยืนยันสิทธิ์/รับเอกสารมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP)
2021-03-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
2021-03-24 00:00:00


ลิ้งค์น่าสนใจ


ภาพกิจกรรม