รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)