***ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ***

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางเตือนใจ ปิ่นนิกร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
My Office โรงเรียน
เลขที่คำสั่งเรื่องไฟล์
ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
ผลงานนักเรียน/ครู
กลุ่ม/หน่วยงานภายใน
  • O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Facebook โสตทัศนศึกษา
Facebook ประชาสัมพันธ์